روادید شنگن

چاپچاپ

علاقمندان به بازدید از نمایشگاه های کشور آلمان ملزم به اخذ روادید شنگن نمایشگاهی می باشند.  بدین منظور خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

- جهت اخذ روادید شنگن نیاز به وقت مصاحبه نزد سفارت آلمان دارید.

- به دلیل تعداد زیاد مراجعه کنندگان و محدودیت های مکانی و پرسنلی بخش روادید سفارت، بخصوص در فصل تابستان (ماه می تا اکتبر) و ایام نوروز، امکان دارد که تعیین وقت چند هفته به طول بیانجامد.
- بررسی تقاضای دریافت روادید شنگن حداقل به چهارده روز زمان نیاز دارد.

- در برنامه ریزی مسافرت خود به این زمان بندی ها توجه نمائید، مناسب ترین زمان برای مصاحبه بین 1 تا 3 ماه قبل از تاریخ شروع نمایشگاه می باشد.

- گرفتن وقت برای ارائه درخواست روادید فقط از طریق سیستم اینترنتی امکان پذیر است.
وقت گرفته شده به هیچ عنوان باطل و یا تمدید نمی گردد و در نظر داشته باشید مطابق قوانین سفارت آلمان، در صورت عدم حضور در زمان مقرر، وقت مذکور لغو گردیده و به هیچ عنوان امکان گرفتن وقت مجدد وجود نخواهد داشت. بنابراین فقط در صورتی در سیستم ثبت نام فرمایید، که مطمئن هستید می توانید در موعد مقرر درخواست خود را ارائه نمائید.

جهت اخذ روادید شنگن نمایشگاهی علاوه بر سایر مدارک معمول ارائه موارد زیر الزامی است:
- مدارک شغلی مرتبط با موضوع نمایشگاه

- معرفی نامه از اتحادیه ها، انجمن ها، اتاق های بازرگانی و یا سایر سازمان های مربوطه، خطاب به سفارت آلمان و یا شرکت-های نماینده نمایشگاه های آلمان

- کارت نمایشگاه به همراه تأییدیه پرداخت صادر شده توسط شرکت های ایرانی نماینده نمایشگاه های آلمان
به علاقمندانِ بازدید از نمایشگاه  توصیه می گردد با توجه به نکات فوق در سریع ترین زمان ممکن با مراجعه به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانـی  www.teheran.diplo.de  اقدام به اخذ نوبت مصاحبه نمایند.
سپس جهت دریافت فهرست کامل مدارک مورد نیاز سفارت، فرم مربوطه، کارت نمایشگاه و تأییدیه پرداخت به دفتر شرکت های نماینده نمایشگاه های آلمان در ایران مراجعه نمائید.

خواهشمند است در موارد زیر قبل از انجام هر اقدامی از طریق فرم درخواست اطلاعات با ما تماس حاصل فرمائید و یا به نمایندگان ایرانی نمایشگاه ها مراجعه نمائید:
- عدم آشنایی با سیستم وقت دهی سفارت آلمان

- دارا بودن بیش از یک روادید شنگن در دو سال گذشته

در فایل پیوست مدارک مورد نیاز جهت اخد ویزای نمایشگاهی برای غرفه گذاران و بازدیدکنندگان قرار داده شده است.

فایل پیوست:

مدارک مورد نیاز ویزای نمایشگاهی جهت غرفه گذاران

مدارک مورد نیاز ویزای نمایشگاهی جهت بازدیدکنندگان

 

علاقمندان به بازدید ازکشور آلمان با منظور تجاری ملزم به اخذ روادید شنگن تجاری می باشند.  بدین منظور خواهشمند است به نکات زیر توجه فرمائید:

- جهت اخذ روادید شنگن نیاز به وقت مصاحبه نزد سفارت آلمان دارید.

- به دلیل تعداد زیاد مراجعه کنندگان و محدودیت های مکانی و پرسنلی بخش روادید سفارت، بخصوص در فصل تابستان (ماه می تا اکتبر) و ایام نوروز، امکان دارد که تعین وقت چند هفته به طول بیانجامد

- بررسی تقاضای دریافت روادید شنگن حداقل به چهارده روز زمان نیاز دارد.

- گرفتن وقت برای ارائه درخواست روادید فقط از طریق سیستم اینترنتی امکان پذیر است.
وقت گرفته شده به هیچ عنوان باطل و یا تمدید نمی گردد و در نظر داشته باشید مطابق قوانین سفارت آلمان، در صورت عدم حضور در زمان مقرر، وقت مذکور لغو گردیده و به هیچ عنوان امکان گرفتن وقت مجدد وجود نخواهد داشت. بنابراین فقط در صورتی در سیستم ثبت نام فرمایید، که مطمئن هستید می توانید در موعد مقرر درخواست خود را ارائه نمائید.

جهت اخذ روادید شنگن تجاری علاوه بر سایر مدارک معمول ارائه دعوت نامه تجاری با و یا بدون تقبل هزینه الزامی است. در ضمن امضاء دعوت کننده باید از طریق تصویر گذرنامه تائید گردد و این شخص باید در دفتر ثبت شرکت های آلمان ثبت شده باشد. در غیر این صورت باید وکالت شخصی که در این دفتر ثبت شده است، را داشته باشد و هر دو امضاء از طریق تصویر گذرنامه تائید گردد.

به علاقمندانِ توصیه می گردد با توجه به نکات فوق در سریع ترین زمان ممکن با مراجعه به پایگاه اینترنتی سفارت آلمان به نشانـی  www.teheran.diplo.de  اقدام به اخذ نوبت مصاحبه نمایند.
سپس جهت دریافت فهرست کامل مدارک مورد نیاز به دفتر شرکت های نماینده نمایشگاه های آلمان در ایران مراجعه نمائید.

 

خواهشمند است در موارد زیر قبل از انجام هر اقدامی از طریق فرم درخواست اطلاعات با ما تماس حاصل فرمائید تا شما را راهنمایی نمائیم:

- عدم آشنایی با سیستم وقت دهی سفارت آلمان

در فایل زیر مدارک مورد نیز جهت اخد ویزای شنگن تجاری قرار داده شده است.

فایل پیوست: مدارک مورد نیاز ویزای تجاری