همکاران و همراهان

چاپچاپ

در این قسمت شرکت های معتبر ارائه دهنده خدمات مرتبط با صنعت نمایشگاهی (غرفه گذاری و بازدید) بالاخص نمایشگاه های کشور آلمان معرفی می گردد. برای مشاهده مشخصات این شرکت ها بر روی بخش مورد نظر کلیک نمائید.